Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

1. Każdemu naszemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas,  majana.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) pod wskazane poniżej dane teleadrtesowe:

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44, 

65-155 Zielona Góra, 

e-mail: sklep@erdaelectronic.com

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego na stronie www.erdaelectronic.com w formacie PDF, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formcie PDF.

Wypełnione oświadczenie należy wysłać na poniższy adres:

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44

65-155 Zielona Góra

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Zakupiony towaru należy odesłać na poniższy adres:

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44

65-155 Zielona Góra

11. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest również opisane w Regulamin sklepu internetowego majana.pl.

pixel